Muzeum sił powietrznych w Dęblinie

Opublikowano: 09/02/2021

Oto kolejna historia z „życia” naszej torby

Torba bawełniana uszyta dla i według projektu Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie dla zaakcentowania jubileuszu (w roku 2021 Muzeum obchodzi 10-lecie swojego utworzenia) została wykonana w kolorze biało-granatowym. W projekcie wykorzystano logo muzeum wpisane w formę okrągłej tarczy, jako nawiązanie do  emblematu wojskowego, czy też naszywki wojskowej.

Znak na torbie składa się z napisu „MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE” wpisany w okrąg. W znaku pojawia się biało-czerwona szachownica jako symbol polskich sił powietrznych, a także uproszczony wizerunek Pomnika Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt w Dęblinie, z wyciętą sylwetką samolotu. Widnieją również lata działalności instytucji – „2011-2021”  i liczba określająca jubileusz „10 lat”

Torba została wykorzystana jako jeden z materiałów promocyjnych Muzeum z serii VISIT US BEFORE FLIGHT – Odwiedź nas przed odlotem.  Hasło nawiązuje do napisu na czerwonych taśmach w punktach bezpieczeństwa, umieszczanych na osłonach urządzeń podczas postoju samolotu - Remove Before Flight. Obecnie napis ten pojawia się również na brelokach.

1160x1078muzeum-sil
 

Hasło: VISIT US BEFORE FLIGHT umieszczone jest na stronie internetowej, w wydawnictwach muzealnych i materiałach promocyjnych, w tym na torbie wykonanej przez Marts’bag. Jesteśmy dumni, że nasz gadżet reklamowy został wykorzystany przez Muzeum do promowania miejsca pośredniczącego w edukacji regionalnej i powszechnej, do budowania tożsamości, wrażliwości na dziedzictwo kulturowe i tradycje. Napis na torbie ma zachęcać do odwiedzenia muzeum.

1160x1185-muzeum

„Muzeum to dobre miejsce do odwiedzenia przed „lotem”- przed wystartowaniem w dorosłe życie: wyborem szkoły, pracy, stylu życia, pomysłu na własny biznes etc. człowiek ma więcej pytań niż odpowiedzi. Muzeum może pomóc odbiorcy zrozumieć wydarzenia historyczne, przejawy kultury, zmiany społeczne, rozwój technologii, których jesteśmy świadkami. Obcowanie z zabytkami pomaga zrozumieć świat i określić siebie, wrażliwość wzmacnia wolę życia i tworzenia, zdobyte doświadczenia pogłębiają wiedzę o drugim człowieku.”

Gorąco zachęcamy do odwiedzenia muzeum. Zapraszamy również na stronę: https://muzeumsp.pl/